Andlig livrum

Healing, Holistisk coaching, Andlig & Medial vägledning

0762646533

karin.sandqvist@hotmail.com

Online, Halmstad

Healing, Holistisk coaching, Andlig & Medial vägledning i Halmstad

Reiki Healing

Reiki healing är en alternativ form av behandling som använder sig av energi för att främja hälsa och välbefinnande. Reiki är ett japanskt ord och betyder universell livsenergi.
Rei = universum, Ki = livsenergi.

Reiki healing är en form av hands-on-healing där en utbildad reiki healer placerar sina händer nära en persons kropp för att överföra universell energi, även kallad ”ki” eller ”chi”, till mottagaren. Detta görs för att avlägsna blockeringar och obalanser i energiflödet i kroppen, vilket kan leda till fysiska, känslomässiga och mentala störningar.

Behandlingen går till så att du som mottagaren vanligtvis ligger ner eller sitter bekvämt medan jag placerar mina händer på olika delar av kroppen. Jag använder specifika handpositioner för att överföra energi till kroppens chakran eller energicentra.

Under healing kan du uppleva olika känslor som värme, kyla, stickningar eller en känsla av tyngd eller lätthet i kroppen. Vissa upplever också en känsla av inre ro eller avslappning, medan andra kan känna sig mer upplyfta eller energiska efteråt.

Reiki healing kan användas för att behandla en rad olika fysiska och mentala hälsoproblem, inklusive stress, ångest, sömnproblem, smärta och inflammation. Det kan också användas som en form av komplementär behandling för att lindra biverkningar av medicinsk behandling eller för att stärka immunsystemet.

Healing, Holistisk coaching, Medial vägledning i Halmstad, Laholm, Hylte, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka.

Holistisk Coaching

Holistisk coaching är en form av coaching som tar ett heltäckande och holistiskt synsätt på människan och livet. Det innebär att man betraktar människan som en helhet, där kropp, själ och sinne är sammanflätade och påverkar varandra. Holistisk coaching har som mål att hjälpa människor att hitta balans i sitt liv och uppnå sina mål genom att identifiera och hantera hinder som kan hindra dem från att nå sina mål.

Holistisk coaching kan involvera en rad olika tekniker och verktyg, inklusive meditation, visualisering och mindfulness. Vi kommer även kunna arbeta för att identifiera och hantera stress, sömnproblem och andra hälsorelaterade problem som kan påverka ditt liv.

Behandlingen kan gå till på olika sätt beroende på dina behov och preferenser. Det kan vara en kombination av personliga samtal, övningar och praktiska råd. Holistisk coaching kan också involvera längre program som sträcker sig över flera månader.

Sammanfattningsvis är holistisk coaching en form av coaching som fokuserar på helheten i människan och livet, med syfte att hjälpa dig att hitta balans och uppnå dina mål genom att hantera hinder som kan hindra dig från att nå dem.

Bor du i Halmstad, Laholm, Hylte, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka och vill boka tid för Healing, Holistisk coaching, Medial vägledning?

Andlig & Medial vägledning

Andlig & Medial vägledning är en form av terapi där jag som medium kommunicerar med andevärlden för att ge dig insikt, vägledning eller tröst. Jag fungerar som en kanal eller länk mellan dig och andevärlden och kan motta information om ditt liv eller relationer från avlidna släktingar, vänner eller guider från andevärlden.

Under en andlig & medial vägledning session är man vanligtvis i ett avslappnat tillstånd och kan använda olika tekniker för att upprätta kontakt med andevärlden, till exempel meditation eller att använda ett speciellt verktyg som ett orakelkort. När kontakten har upprättats, kan jag motta information som kan hjälpa klienten att förstå och navigera genom svåra situationer i livet eller få insikter om sin själsliga utveckling.

Behandlingen av andlig & medial vägledning är vanligtvis individuell och anpassad efter klientens behov. Många klienter söker andlig & medial vägledning för att bearbeta sorg efter att ha förlorat en nära anhörig eller för att få klarhet i en relation eller karriärfråga. Andra kan söka medial vägledning för att öka sin självkännedom och få stöd i sin personliga utveckling.

Sammanfattningsvis är andlig & medial vägledning en form av terapi eller vägledning där jag som medium kommunicerar med andevärlden för att ge dig insikt, vägledning eller tröst. Behandlingen är vanligtvis individuell och anpassad efter dina behov och kan hjälpa till att bearbeta sorg, få klarhet i relationer eller karriärfrågor eller öka sin självkännedom.

Andligt livrum

Min önskan är att hjälpa dig att finna din själs röst och hitta din sanna livsväg genom vägledning och coaching. Vad är bäst för just dig? Här får du möjlighet att låta din själ komma fram och känna in den rätta vägen för dig.

Genom Reiki eller annan healing kan vi ge kroppen hjälp i sin självläkningsprocess då det är en läkande energi. Healingen är djupt avslappnande och ger stressreducering. Healingen känner själv in var den bäst behövs och riktas dit.

För dig som vill boka tid för Healing, Holistisk coaching, Medial vägledning finns jag i Halmstad, Laholm, Hylte, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka.